Vilkår og betingelser

The terms and conditions concerning account creation, usage, and deposit and withdrawal terms.

General Introduction And Definitions

Generell introduksjon og definisjoner

1.1 Mr Ringo er et varemerke hos Star World Limited, et selskap som ble registrert på Malta den 26. juni 2014. med organisasjonsnummer C-65786 og lisensnummer LGA/Class1/4 License No. MGA/CL1/1020/2014. Nettsiden er www.mrringo.com.

1.2 "Mr Ringo T&C" er vilkårene og betingelsene som utgjør og regulerer kontraktsforholdet, som nevnt her, og som partene nevnt her herved er enige om.

1.3 En "Kunde" er en person eller et selskap (i visse tilfeller og etter godkjenning av Mr Ringo), representert ved dets prosessfullmektige, som har et kontraktsforhold med Mr Ringo.

1.4 En "Mr Ringo-konto" er en konto som innehas av en klient for ærlige transaksjoner med mål om å etablere et normalt, kommersielt forhold med Mr Ringo og kun med formål om å drive tipping og andre spill- og gamblingtransaksjoner.

1.5 "Avtalen" er kontraktsforholdet mellom Mr Ringo og en kunde og skal stiftes og styres i henhold til Mr Ringos T&C, det vil si vilkår og betingelser. Enhver bruk av tjenestene som tilbys, registrering på nettsiden og alle veddemål som godtas av Mr Ringo er underlagt disse vilkår og betingelser. Mr Ringo forbeholder seg retten til å endre disse vilkår og betingelser når som helst og uten forvarsel. Enhver henvisning til "T&C" betyr "Vilkår og betingelser" i dette dokumentet.

1.6 "Styrende myndigheter" er myndighetene på Malta.

1.7 "Gjeldende lov" er lovgivningen på Malta.

1.8 "Kontraktssted" er Malta.

1.9 "Tippeavgift" refererer til en spesiell avgift som gjelder for tipping på Malta.

1.10 "Nettsiden" er internettportalen som er tilgjengelig via nettet på www.winmasters.com der all gjeldende og relevant informasjon angående drift av Mr Ringo publiseres.

1.11 Et "kort" referer til alle typer kort med funksjoner som "betaling", "belaste", "debitere", "kreditere", "virtuelt" og/eller lignende.

1.12 En "Betalingstilbyder" er et mellomledd som fungerer som betalingsagent.

1.13 En "Finansinstitusjon" er en bank og/eller annen institusjon som reguleres av en gjeldende, innenlands finanslov eller lignende.

1.14 "Kundesøknad" betyr en nettbasert søknad som kunden åpner for å kunne bruke tjenestene.

1.15 "Tjenestene" er spill- og tippemulighetene som tilbys av Mr Ringo til Kunden via nettsiden.

1.16 "Force Majeure" henviser til alle hendelser eller tilstander som en utenfor ens kontroll og som fører til en forsinkelse eller feil i ytelsen av den påvirkede parts kontraktforpliktelser og skal, når det gjelder Mr. Ringos T&C inkludere naturkatastrofer, statsrestriksjoner (inkludert nekt eller kansellering av påkrevd lisens der slik nekt eller kansellering skjer uten at det er den påvirkede partens feil), krig, opprør og/eller alle andre årsaker som er utenfor den påvirkede partens kontroll.

1.17 Alle varemerker, tjenestemerker og merkenavn i tillegg til bilder, grafikk, tekst, konsept eller metodologier (kollektivt kalt "Immaterielle eiendeler") som er tilgjengelige på nettsiden, i kundesøknaden og materialet som er inneholdt i disse er eksklusive eiendeler av Mr Ringo og/eller Mr Ringo sine leverandører og partnere. Kunden har ikke rett til å utnytte eller på andre måter bruke Immaterielle eiendeler, uansett formål, bortsett fra det som tillates i henhold til lov.

Account Rules

Kontoregler

2.1 Enkeltpersoner som søker om registrering garanterer og står for at all informasjon gitt i søknadskjemaet er riktig og korrekt. Mr Ringo registrerer ikke personer som allerede er registrert. Mr Ringo annullerer personens registrering som spiller dersom det blir kjent at vedkommende har gitt feil informasjon ved registrering som spiller. Fullt navn, e-postadresse, bostedsadresse og telefonnummer må være ekte og kontrollerbare./p>

Viktig melding: Navn, brukernavn og valuta kan ikke endres etter opprettelse av konto.

For at kunden skal kunne be om uttak, fjerne alle innledende begrensninger og oppnå fulle rettigheter i kampanjer, må kontoen verifiseres. For kontoverifisering ber Mr Ringo om følgende opplysninger:

 • Kundens ID for aldersverifisering (spillere under atten (18) år godtas ikke)
 • Kundens bostedsadresse (strømregning som viser angitt fasttelefonnummer)
 • Kundens gyldige e-postadresse (kan ikke være det samme som en eksisterende kundes e-postadresse)
 • Kundens bevis på eierskap av betalingsmetoden som benyttes for å sette inn midler til Mr Ringo

Dersom kunden har endret bostedsadresse, telefonnummer eller andre opplysninger er han/hun forpliktet til å informere selskapet øyeblikkelig slik at opplysningene kan oppdateres.

2.2 En person som søker om en Mr Ringo-konto erkjenner og godtar:

 • Alle definisjoner og bestemmelser som nevnt under "T&C" og/eller herunder
 • Gjeldende "T&C" som er publisert på nettstedet, så vel som eventuelle fremtidige endringer
 • Han/hun må sørge for at kontoopplysningene er oppdaterte;
 • At kontraktsstedet er Malta; og
 • At kontrakten styres av:
  • Den engelske versjonen av Mr Ringos T&C;
  • Eventuelle forskriftsbestemmelser eller andre bestemmelser som fra tid til annen gjøres av styrende autoriteter;
  • Gjeldende lov ved kontraktsstedet;
 • Mr Ringo påtar seg intet ansvar for brukere som benytter selskapets tjenester og som kommer fra jurisdiksjoner der nettgambling helt eller delvis er begrenset eller som anses for å være ulovlig.
 • Mr Ringo kundestøtte er tilgjengelig på flere lokale språk. Ved tvist mellom en kunde og selskapet er det kun den engelske versjonen som gjelder og skal brukes.

2.3 Mr Ringo forbeholder seg retten til etter eget skjønn og til enhver tid å:

 • Avslå å åpne en Mr Ringo-konto og/eller avslutte en eksisterende Mr Ringo-konto, uten noen forklaring;
 • Avslå å godta eller begrense innskudd uten noen forklaring;
 • Suspendere kundens konto og/eller kansellere kundens deltakelse i kampanjeaktiviteter, konkurranser eller andre tjenester, når Mr Ringo er av den oppfatningen at det finnes legitime bekymringer for at en konto er, har vært eller kan være brukt til ulovlig, bedragersk eller uærlig praksis.
 • Kontrollere midler som tilhører kunden i henhold til allment aksepterte retningslinjer for pengestyring for slike midler; dette kan inkludere at den betalingstilbyder blir betrodd å holde midlene i navnet til og/eller til fordel for kunden;
 • Miste og/eller konfiskere midler som er tilgjengelig på kundens konto og/eller nekte å hedre et krav dersom T&C direkte eller indirekte er blitt krenket og/eller andre uautoriserte aktiviteter har skjedd i forbindelse med et tippeobjekt og/eller drift av en Mr Ringo-konto. Dette er gjenstand for en hvilken som helst av de nevnte hendelsene i forbindelse med Mr Ringo-kontoen og/eller kravet som gjelder.
 • Suspendere og/eller kansellere kundens deltakelse i tjenestene og/eller annullere og/eller konfiskere midler som er tilgjengelig på hans/hennes kundekonto dersom det er oppdaget at kunden jukser, eller dersom selskapet har avgjort at Kunden har anvendt eller brukt et system (inkludert maskiner, roboter, datamaskiner, programvare eller andre automatiserte systemer) utviklet eller tilpasset til å vinne over kundeprogrammet og/eller programvaren som brukes til å tilby tjenestene
 • Tilbakeholde eller belaste gebyr og utgifter for betalingsmetoder fra kundens konto for alle tidligere innskudd og uttak, pluss eventuelle administrative eller juridiske kostnader kunden for en hvilken som helst grunn er skyld i, når Mr Ringo er av den oppfatning at det er legitime bekymringer om at en konto er, eller har blitt brukt til illegal, bedragersk eller uærlig praksis.
 • Ved en eventuell tilbakebetaling til kunden i forhold til ovennevnte tilfeller er maksimal refusjon begrenset til forrige innskudd minus innskudds- og uttaksgebyrer.

2.4 Mr Ringo godtar ikke kunder:

 • Som er mindre enn 18 år gamle eller er under den lovlige grensen for gambling i henhold til lover som gjelder for kunden (den som er høyest);
 • Beboere i USA eller andre amerikanske territorier, Albania, Frankrike, Polen, Nederland, Storbritannia og Hellas;
 • Jobber hos eller for enhver juridisk enhet som er del av samme gruppe som Mr Ringo, som betyr andre enheter som direkte eller indirekte er tilknyttet WM Interactive Ltd., eller Mr Ringos tredjepartsleverandører;
 • Profesjonelle tippere, tippekartell, tradere, profesjonelle idrettsutøvere og spillere som spiller kun for å dra nytte av innsideinformasjon.

2.5 Mr Ringo garanterer til enhver tid å:

 • Administrere midlene som tilhører kunder på en sikker og hensiktsmessig måte;
 • Holde av utgifter og betale spilleskatten som gjelder ved maltesisk lovgivning;
 • Behandle data angående kunden i henhold til gjeldende lover, datavernlover og/eller lignende;
 • Beskytte personvernet og personlige opplysninger og nekte å utlevere slik data med mindre tilsynsorganer av styrende autoriteter ber om dette.

2.6 Selskapet påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tippeskatter eller avgifter som belastes av lokale myndigheter i kundens territorium. Slike skatter eller avgifter betales utelukkende av kunden. Dersom kunden nekter å betale slike beløp har ikke selskapet noen form for ansvar.

2.7 En Mr Ringo-konto åpnes, holdes og gjøres opp som avtalt mellom MR Ringo og kunden. Alle beløp som vises ved innsatser og gevinster kan angis med valutasymbolet som er avtalt. Mr Ringo beregner og avgjør alle saker som involverer valutakurser i henhold til anerkjente finansinstitusjoner til gjeldende vekslingsrate. Små forskjeller kan oppstå mellom de avtalte beløpene og det registrerte beløpet på grunn av forskjeller i valutakursene.

2.8 En Mr Ringo-kunde opptjener ikke rente. Selv om en konto av en eller annen grunn er suspendert er ikke kunden berettiget rente når hans/hennes midler frigis.

2.9 Kunden er ansvarlig ovenfor selskapet mot skade forårsaket av svindel. I slike tilfeller er selskapet berettiget til å informere autoritetene i landet kunden kommer fra og opprette en juridisk sak mot svindleren. Kundens personlige opplysninger kan offentliggjøres og deles for å forhindre videre svindel.

2.10 Kun én Mr Ringo-konto kan åpnes om gangen per person, familie, husholdning, IP-adresse og e-postadresse. Dersom vi mistenker at:

 • En kunde åpner flere kontoer (med samme eller lignende navn, adresse, telefon, e-postadresse, samme eller lignende dynamiske IP-adresse, datamaskin eller annen enhet);
 • En kunde fungerer som en del av et kartell (med samme eller lignende navn, adresse, telefon, e-postadresse, samme eller lignende IP-adresse, datamaskin eller annen enhet, som opptrer med samme eller lignende mønster);

Mr Ringo forbeholder seg retten til å blokkere relevante konto(er) som kunden eller kartellet innehar og rapportere hendelsen(e) til relevante myndigheter. Etter en intern granskning har Mr Ringo retten til å annullere spill, trekke tilbake gevinster og bonuser fra alle relevante kontoer.

Mr Ringo forbeholder seg også retten til å omplassere alle midlene i de ulike overflødige Mr Ringo-kontoene til en enkelt Mr Ringo-konto og slette overflødig(e) konto(er). Enhver bonus som gis til den/de overflødige Mr Ringo-konto(ene) blir ikke overført.

2.11 Mr Ringo foretar ingen betalinger fra kundens konto før identitet, alder, bosted og alle data fra kunden er verifiserte.

2.12 Ethvert krav angående transaksjoner i forbindelse med en Mr Ringo-konto skal legges frem til Mr Ringo innen 6 måneder etter at transaksjonen, betalingen og/eller oppgjøret fant sted, eller skulle ha funnet sted; ellers forbeholder Mr Ringo seg retten til å etter eget skjønn ikke bry seg om kravet.

2.13 Eventuelle rettslige krav eller tvister som oppstår under eller i forbindelse med kontrakten skal avgjøres i samsvar med gjeldende lov der kontrakten ble inngått. I tilfeller av tvist er det tilrådelig at kontoinnehaveren leverer en klage til Mr Ringos kundestøtte via kontaktinformasjonen på nettsiden. Partene skal gjøre sitt ytterste for å komme frem til en minnelig løsning innen rimelig tid. Kunden kan også sende inn en klage innen 6 måneder til www.curacao-egaming.com eller ved bruk av e-postadressen info@curacao-egaming.com. Klagen må inneholde klar og utvetydig informasjon om klagerens identitet og skal gi alle relevante detaljer som førte til klagens opphav.

2.14 Kunden skal ikke dele sine innloggingsopplysninger med tredjeparter. Kunden er selv ansvarlig for nettleserinnstillinger som husker brukernavn og/eller passord, noe som kan føre til at andre bruker kontoen. Kunden påtar seg det fulle ansvaret for konsekvensene av slik aktivitet, uten å fravike fra den generelle erstatningen som er inneholdt i dette dokumentet, som ivaretar og bekrefter at Mr Ringo ikke har noe ansvar for eventuelle skader som forårsakes av denne aktiviteten. Eventuelle tap på grunn av dette skal ikke refunderes av Mr Ringo og vi er ikke på noen som helst måte ansvarlig. Når det gjelder dette anbefaler vi deg på det sterkeste å ta hensyn til våre retningslinjer for personvern som du bør lese nøye sammen med disse vilkår og betingelser.

2.15 En "inaktiv konto" er en Mr Ringo-konto som ikke har noen dokumentert inn- eller utlogging i en periode på 12 sammenhengende måneder. Ved inaktiv konto vil Mr Ringo varsle kunden via e-post på hans/hennes registrerte e-postadresse og informere ham/henne om eventuelle gjenværende midler på kontoen. Dersom er slikt varsel mislykkes, forbeholder Mr Ringo seg retten til å tilbakeholde alle gitte bonuser, pluss minst 5 euro eller tilsvarende i annen valuta for hver etterfølgende måned siden som et administrativt gebyr. Så snart kontoen når en saldo på null forbeholder selskapet seg retten til å stenge kontoen, forutsatt at det ikke foreligger krav mot Mr Ringo for ettergivelse av slik saldo.

2.16 Nettstedet til Mr Ringo fungerer ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) til følgende formål:

 • For å identifisere kundens foretrukne språk slik at det automatisk velges når kunden returnerer til Mr Ringo;
 • For å sikre at innsatser plassert av kunden er knyttet til kundens spillekupong og -konto;
 • For å sikre at kunden mottar alle bonuser som kunden er kvalifisert for;
 • For analyse av trafikken på nettsiden til Mr Ringo slik at vi kan utføre passende forbedringer. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å bruke nettstedet uten informasjonskapsler.

Deposits And Withdrawals

Innskudd og uttak

3.1 Innskudd til og uttak fra en Mr Ringo-konto skal alltid foretas gjennom en finansiell institusjon eller en betalingstilbyder. Prosedyrer, vilkår og betingelser, tilgjengelighet og tid for innskudd/uttak kan variere fra gang til gang, og mellom ulike land og ulike finansinstitusjoner. Alle innskudd som foretas til Mr Ringo skal ikke være resultat av ulovlig aktivitet eller kriminelle handlinger. Alle forsøk på pengeoverføring eller hvitvasking er strengt forbudt.

3.2 Mr Ringo skal ikke foreta betaling ut fra en kundekonto før kundens identitet, alder og bostedsasdresse er blitt verifisert.

3.3 Mr Ringo kan utnevne en betalingstilbyder til å opptre, motta innskudd, kontrollere og behandle midler og/eller utføre uttak, på vegne av Mr Ringo.

3.4 Mr Ringo godtar ikke kontantmidler sendt eller levert direkte til Mr Ringo eller en betalingstilbyder.

3.5 En kunde har kun lov til å foreta innskudd med sitt personlige kort eller via en personlig konto elle e-lommebok opprettet hos en av finansinstitusjonene eller deres lisenstakere. En kunde kan ikke sette inn med andres kort eller kontoer.

3.6 Mr Ringo godtar ikke innsatser fra en kunde med mindre en Mr Ringo-konto er opprettet i navnet til kunden og det er nok midler på Mr Ringo-kontoen til å dekke innsatsbeløpet; eller nødvendige midler til å dekke beløpet skaffes på en godkjent måte.

3.7 Mr Ringo skal ikke håndtere kredittbeløpet til en kunde.

3.8 Alle gevinster krediteres kundens Mr Ringo-konto. Uttak fra Mr Ringo-kontoen i samme omfang som det opprinnelige innskuddsbeløpet foretas ved bruk av samme betalingsmetode som for det første innskuddet. For eksempel; dersom et innskudd ble foretatt med et kredittkort, blir minst beløpet fra gevinsten som svarer til det opprinnelige innskuddsbeløpet tatt ut til samme kredittkort, mens gjenværende gevinstbeløp kan bli tatt ut ved hjelp av en annen betalingsmetode (med forbehold om selskapets eget skjønn). Uttak foretas kun til et kredittkort, en bankkonto eller e-lommebok i kundens eget navn. Likevel forbeholder Mr Ringo seg retten til å bruke en alternativ betalingsmetode for uttak etter eget skjønn.

3.9 Når en kunde ønsker å ta ut midlene han/hun har satt inn på sin Mr Ringo-konto, men som ikke er satset i noe spill eller sportsspill minst én gang innskuddsbeløpet, forbeholder Mr Ringo seg retten til å nekte å overføre midlene til en annen bankkonto enn den som midlene kom fra, dersom Mr Ringo mistenker svindel og/eller hvitvasking.

3.10 Mr Ringo forbeholder seg retten til å belaste en administrativ kostnad for uttak som indikert på nettsiden.

3.11 Tipping over nettet kan være ulovlig i henhold til jurisdiksjonen i landet der kunden er bosatt; dermed vil ikke kunden være autorisert til å bruke et kort for å foreta en innsats.

3.12 Mr Ringo eller enhver relevant autoritet kan kontrollere alle transaksjoner for å forhindre hvitvasking. Alle mistenkelige transaksjoner oppdaget av Mr Ringo blir rapportert til relevante myndigheter.

3.13 Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for minsteuttak for ulike betalingsmetoder, som meddeles kunder fra tid til annen i seksjonen for utbetalingsinformasjon på nettsiden. Dersom en kunde ber om et mindre beløp enn minstebeløpet kan vi kreve et skjønnsmessig gebyr avhengig av valgte utbetalingsmetode. Vi forbeholder oss dessuten retten til å belaste en økt avgift for utbetalinger.

3.14 Ved uttaksforespørsler forbeholder vi oss retten til å definere minste- eller maksbeløp på uttak for hver kunde. I slike tilfeller vil kunden motta gevinstene sine i opptil seks (6) like store månedlige avdrag.

3.15 Kunder som handler på vegne av tredjeparter eller som sikter mot profesjonell innsats med formål å handle med agentkommisjon kan få uttakene sine helt eller delvis avslått, spesielt dersom omsetningsmønsteret har som mål å skade selskapet økonomisk.

Standard Promotional Terms (Bonus & Promotions)

Standard kampanjevilkår (bonuser og kampanjer)

4.1 Vilkårene i dette dokumentet (standard kampanjevilkår) gjelder alle kampanjetilbud som er tilgjengelige via nettsiden (hver en kampanje) og sammen med eventuelle spesifikke kampanjevilkår som også kan bli referert til som "nøkkelvilkår", fastsatt av den enkelte målsiden for den aktuelle kampanjen (spesifikke kampanjevilkår) utgjør en juridisk avtale mellom deg og Mr Ringo og kan bare endres med vårt samtykke. Ved å delta i enhver kampanje indikerer du at du samtykker i og godtar å være bundet av reglene.

4.2 Du bør sjekke disse standard kampanjevilkår og eventuelle spesifikke kampanjevilkår før du deltar i en kampanje.

4.3 I tilfelle konflikt eller uoverensstemmelser mellom disse standard kampanjevilkår og spesifikke kampanjevilkår, er det de spesifikke kampanjevilkårene som har forrang, etterfulgt av standard kampanjevilkår, men kun i den utstrekning som er nødvendig for å løse en slik konflikt eller uoverensstemmelse.

4.4 Mr Ringo kan fra tid til annen tilby kampanjer og disse kan være i form av bonustilbud (enten bonuser med ekte penger eller annen form for insentiv), premietrekninger, konkurranser, ligaer, turneringer eller andre typer kampanjer, eller en kombinasjon av disse. Den spesifikke kampanjeformen beskrives og alle detaljer gis i kommunikasjon (for eksempel e-post, popup-vinduer og brev) som vi utsteder for å fortelle deg om alle kampanjer og/eller individuelle målsider for den aktuelle kampanjen.

4.5 I forbindelse med alle kampanjer er promotøren enheten du har inngått kontrakt med i henhold til vilkår og betingelser (som indikert i paragraf 1).

4.6 Tidsrommet der hver enkelt kampanje er gyldig (kampanjeperiode) spesifiseres i de gjeldende spesifikke kampanjevilkår. Alle kampanjer avsluttes automatisk ved slutten av den aktuelle kampanjeperioden, og deltakelse i kampanjen vil ikke lenger være mulig. Der ingen kampanjeperiode spesifiseres vil den aktuelle kampanjen avsluttes når den fjernes fra plattformen.

4.7 Med mindre annet er angitt er deltakelse i alle kampanjer begrenset til én gang per person, familie, husholdning, adresse eller organisasjon som Mr Ringo sender kampanjen til. Mr Ringo forbeholder seg retten til å begrense deltakelse i enkelte kampanjer for spillere som oppfyller visse utvalgskriterier. Der en kampanje tillater flere deltakere, forbeholder Mr Ringo seg retten til etter eget skjønn å begrense antall deltakere.

4.8 Med mindre annet indikeres i kampanjen er den kun ment for den adresserte mottakeren eller mottakerkategorien og kan ikke overføres. Dersom du ikke er den tiltenkte mottakeren eller innenfor den tiltenkte mottakerkategorien annulleres tilbudet.

4.9 For å være kvalifisert til å delta i kampanjen må du:

 • a) være atten (18) år eller eldre, eller myndig i hjemlandet eller hjemstaten;
 • b) hvis kampanjen er spesielt beregnet for spillere som er bosatt i og/eller befinner seg i et bestemt land som angitt i de gjeldende spesifikke kampanjevilkårene, må spilleren være bosatt i og/eller befinne seg i dette landet;
 • c) har fullført registrering på nettsiden og åpnet en pengekonto hos Mr Ringo i samsvar med vilkår og betingelser;
 • d) tilfredsstiller alle andre kriterier som er fastsatt i de aktuelle delene av disse standard kampanjevilkår tilknyttet visse generelle kategorier av kampanjen og i gjeldende spesifikke kampanjevilkår;

4.10 For å være kvalifisert til å delta i kampanjen som er angitt å være ment for nye spillere eller som er beskrevet som en "ny spiller"- eller "registrerings"-tilbud (eller lignende) må du ikke tidligere ha åpnet og foretatt innskudd på en Mr Ringo-konto. Slike kampanjer kan ikke brukes sammen med andre tilbud.

4.11 Identiteten til hver deltaker i en kampanje avgjøres ut fra alle eller en kombinasjon av følgende: navn, adresse, e-postadresse, kreditt-/debetkortnummer, IP-adresse og andre former for identifikasjon som kan være nødvendig. Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere informasjon fra deg dersom du ønsker å delta i visse kampanjer.

4.12 Deltakelse i alle kampanjer er frivillig.

4.13 For å delta i en kampanje bør du følge instruksjonene som angis i den aktuelle kampanjen, på den individuelle målsiden for kampanjen og eventuelt spesifikke kampanjevilkår.

4.14 Med mindre annet er angitt i gjeldende spesifikke kampanjevilkår, kan adgang til hver kampanje kun brukes én gang.

4.15 I forbindelse med enkelte kampanjer kan visse utløsingskrav eller uttaksbegrensninger måtte oppfylles før en bonus kan brukes, spilles med eller eventuelt tas ut, eller som en betingelse for å være kvalifisert for en premie eller konkurrere i en konkurranse, liga eller turnering. Alle slike ytterligere restriksjoner eller krav er inneholdt i eller referert til i gjeldende spesifikk kampanjevilkår. Du kan kun ta ut midler fra din Mr Ringo-konto opprettet via en bonus fra sportstjenesten vår når du har oppfylt omsetningskravene som er tilknyttet det aktuelle bonustilbudet. Alle bonuser må omsettes til en odds på 2.0 eller over. For kombinasjonsspill må du satse på minst 3 objekter på en enkelt spillkupong, der alle har en odds på minst 2.0.

4.16 Dersom du vil ta ut midler i tilfeller der du har mottatt en bonus uten å ha oppfylt gjeldende utløsingskrav, utbetalingskrav eller generelle kriterier mister du hele bonussummen og eventuelle gevinster som har resultert fra denne bonusen, og Mr Ringo har rett til å trekke dette fra din Mr Ringo-konto.

4.17 Der det i en kampanje er krav om at et bestemt antall spill, hender eller innsatser må spilles eller plasseres, vil med mindre annet er indikert i gjeldende spesifikke kampanjevilkår, ikke spill, hender eller innsatser spilles eller plassert ved turneringsbord (med mindre kampanjen er en turnering) eller bord med lekepenger telles.

4.18 Underlagt klausul 4.15 ovenfor vil med mindre annet er angitt i gjeldende spesifikke kampanjevilkår alle pengebonuser betales til Mr Ringo-kontoen til kvalifiserte spillere innen syv (7) dager etter registrert deltagelse i den aktuelle kampanjen.

4.19 Din bruk av pengebonuser er underlagt Mr Ringos gjennomgang av uregelmessige spillemønster. For å sikre rettferdig spill og riktig bruk av bonuser, anser Mr Ringo lavmarginspill, likt spill, innsatser uten risiko eller sikre innsatser for å være uregelmessig spill når disse er utført for å utnytte bonuser. Ytterligere eksempler på irregulære spillmønstre omfatter også, men er ikke begrenset til: (i) å plassere én eller flere innsatser med en verdi på femti prosent eller mer av bonusen på ett enkeltspill, enkelthånd eller runde, bygge opp en saldo og deretter betydelig endre spillmønstret (innsatsstørrelse, spilltype, innsatsstruktur osv.) for å oppfylle bonusens omsetningskrav; (ii) plassere store innsatser som resulterer i betydelig gevinst, etterfulgt av en nedgang i innsatsstørrelse lik eller mer enn syttifem prosent av foregående innsatsstørrelse til bonusens omsetningskrav er oppfylt; (iii) hvis vi har gode grunner til å mistenke at du har prøvd å utnytte en bonus som er blitt tilbudt av Mr Ringo i god tro for å bedre underholdning (for eksempel omsetningskravet oppfylles og midlene trekkes senere tilbake etter aksept av en bonus). Dersom Mr Ringo anser at et uregelmessig spillemønster har funnet sted, forbeholder Mr Ringo seg retten til å forhindre deg fra å ta ut midlene dine og/eller holde tilbake noe av gevinstene dine som stammer fra bruk av bonusen.

4.20 Ledere, styremedlemmer, ansatte, konsulenter eller agenter for Mr Ringo, overordnede eller tilknyttede selskaper, eller noen av dets eller deres respektive leverandører (inkludert annonserings-, trykk- og reklamebyråer) eller andre offiserer, direktører, ansatte, konsulenter eller agenter for enhver enhet tilknyttet kampanjen, eller slektninger av ovennevnte personer, der "slektning" inkluderer, men ikke begrenses til, ektefelle, partner, barn eller søsken av enhver person som bor i samme husholdning som ovennevnte personer.

4.21 Dersom en ikke-kvalifiserende kunde deltar i en kampanje forbeholder Mr Ringo seg retten til, uten påvirkning av andre rettigheter under vilkår og betingelser, å be om retur av bonus, betaling, pris eller annen premie, inkludert fra

Client's Account

4.22 Mr Ringo forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver spiller som jukser eller som tukler eller forsøker å tukle med påmeldingsprosessen eller driften av enhver kampanje, eller hvis oppførsel er i strid med reglene, mot reglenes ånd eller intensjonen med den aktuelle kampanjen, eller kan i sin rimelige mening bringe Mr Ringo eller noen av gruppens selskaper i vanry.

4.23 Mr Ringo forbeholder seg retten til ikke å dele ut premier eller be om retur av tildelte premier dersom vinneren ikke er berettiget til å motta en slik premie i samsvar med gjeldende lov (gitt at vinneren er ansvarlig for å sikre at han/hun har rett til å motta premier) eller hvis vi har grunn til å kvalifisere vinneren i henhold til paragraf 4.22.

4.24 Dersom en kunde konkurrerer i en konkurranse, liga eller turnering og av en eller annen grunn ikke er i stand til, eller velger å ikke fortsette til neste runde etter å ha kvalifisert seg til dette, mister han/hun plassen sin og er ikke kvalifisert til å motta premier for neste eller etterfølgende runder eller sluttpremien.

4.25 Enhver rett til å motta en premie kan ikke overføres til andre.

4.26 Vinneren er selv ansvarlig for all bruk av premien. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i disse standard kampanjevilkår gis eller godtas ingen løfter, garantier eller andre vilkår av selskapet og ingen andre vilkår gjelder mellom Mr Ringo og enhver person i forhold til enhver premie, inkludert uten begrensning eventuelle vilkår som egnethet, pålitelighet, tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for formålet eller andre underforståtte vilkår, som Mr Ringo utelukker i den grad loven tillater det.

4.27 Ved enhver trekning blir vinnere trukket tilfeldig fra alle oppføringer som er korrekt innsendt og ingen favorisering vises i form av kjønn, alder, geografisk plassering, tid som kunde, hvilken Mr Ringo-kanal en kvalifisert kunde har brukt, eller andre faktorer.

4.28 Trekkingen for premier foregår som følger:

 • (a) Alle gyldige oppføringer innsendt til en premietrekking fra enhver kvalifisert kunde blir vilkårlig sortert i et Microsoft Excel regneark og gitt et vilkårlig og unikt loddnummer fra 1 opp til totalt antall oppføringer for den aktuelle premietrekkingen (hver en "unik ID");
 • (b) Funksjonen for slumptallsgenerering i Microsoft Excel brukes til å bestemme de unike vinnertallene som tilsvarer antall vinnere som skal trekkes for den aktuelle premien.
 • (c) "Trekningsdommeren" betyr markedssjefen eller en annen ansvarlig person:
 • (d) Premietrekningen foregår hos Mr Ringos hovedkvarter av trekningsdommeren og blir bevitnet av et medlem hos selskapets juridiske avdeling

4.29 Ved å delta i kampanjer der kunden vinner en premie eller som er i form av en konkurranse, liga eller turnering der han/hun går videre til andre eller etterfølgende kunder, samtykker kunden i å samarbeide i all annonsering, markedsføring og all publisert materiale og aktiviteter som Mr Ringo for egen regning produserer eller arrangerer. Kunden samtykker også om nødvendig (a) å bruke merkede klær eller antrekk som Mr Ringo tilbyr; og (b) å signere en ugjenkallelig kontrakt som gir selskapet, uten å måtte utbetale kompensasjon, tillatelse til å bruke hans/hennes navn, bilde, skikkelse, detaljer om landet og/eller byen der han/hun bor, kommentarer gjort av eller tilskrevet ham/henne og å innlemme slik informasjon i ethvert lyd/bildeopptak eller kringkasting for slike reklameformål, i alle medier over hele verden

4.30 Der kunden deltar i et forhold som Mr Ringo er vert for eller arrangerer i forbindelse med en kampanje, godtar kunden å ikke gjøre bruk av noen tredjeparts merkevarebygging eller reklame for organisasjoner som Mr Ringo anser for å være en konkurrent, inkludert uten begrensning, all merkevarebygging eller annonser for andre spillselskaper. Ved brudd på dette kravet forbeholder Mr Ringo seg retten til ikke å tildele en premie eller be om retur av premier som er tildelt.

4.31 Med hensyn til enhver innsending eller oppføring som kunden foretar under deltakelse i en kampanje, garanterer han/hun at relevant materiale er hans/hennes originale verk og ikke krenker den intellektuelle eiendomsrett eller andre rettigheter til en person. Kunden samtykker i å overdra alle rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) i slikt materiale (og hvis moralske rettigheter eksisterer, godtar å frasi seg slike rettigheter) og godtar å utføre alle dokumenter og å gjøre andre ting som med rimelighet er nødvendig for å sikre selskapets eiendomsrett til slikt materiale og å tillate full bruk og utnyttelse av slikt materiale.

4.32 I tilfelle mer enn én pengebonus eller ekstra betaling ved en feiltakelse betales ut til en kvalifiserende spiller, forbeholder Mr Ringo seg retten til, uten at det berører andre rettigheter i henhold til reglene, å be om retur av beløpet av ekstra pengebonus eller betaling fra den aktuelle kontoen.

4.33 Mr Ringo forbeholder seg retten til å endre, avbryte eller avslutte enhver kampanje, eller deler av den, når som helst og med eller uten varsel, uansett grunn, inkludert uten begrensning hvis det har vært feil i utskrift, produksjon, distribuering eller andre feil i kampanjen eller på nettsiden, eller der det har vært feil i forberedelsen til eller utførelsen av en kampanjen som påvirker resultatet av kampanjen eller antall deltakere eller verdien av krav.

4.34 Vilkårene og betingelsene kan endres av Mr Ringo når som helst ved å publisere de endrede vilkårene på de relevante sidene på nettstedet. Mr Ringo anbefaler at du ser gjennom disse standard kampanjevilkår jevnlig. Ved din fortsatte deltakelse i kampanjen godtar du alle slike endrede vilkår.

4.35 Dersom disse standard kampanjevilkår eller eventuelle spesifikke kampanjevilkår oversettes til et annet språk enn engelsk, er det den engelske versjonen som gjelder der det eventuelt er uoverensstemmelser.

Sportsbook General Rules

Generelle regler for sportsbok

5.1 Disse vilkår og betingelser regulerer bruk av Mr Ringo sportsbok. Ved plassering av en innsats hos Mr Ringo er derfor kunden enig i at kunden har lest, forstått og føyer seg etter disse vilkår og betingelser.

5.2 Mr Ringo forbeholder seg retten til å utføre endringer på nettsiden, innsatsgrenser, utbetalingsgrenser og tilbud.

5.3 En innsats er ikke gyldig før den er validert og vises i kundens innsatshistorikk. I tilfeller av usikkerhet om gyldigheten av et spill blir kunden bedt om å sjekke de åpne (ventende) spill eller kontakte kundestøtte.

5.4 Dersom det skulle oppstå tvist om aksepten (eller mangelen av sådan) av enhver transaksjon på kundens konto, vil databasen med transaksjonsloggen være den høyeste autoritet i avgjørelsen av slike saker.

5.5 Mr Ringo forbeholder seg retten til å ved eget skjønn erklære en innsats for ugyldig, helt eller delvis, dersom det er tydelig at en av følgende omstendigheter har oppstått:

 • Spill har blitt tilbudt, plassert og/eller akseptert på grunn av en feil ("feil" er en feil, trykkfeil, feiltolkning, feiloversettelse, stavefeil, teknisk feil, registreringsfeil, transaksjonsfeil, manifestfeil, force majeure og/eller lignende);
 • Spill som plasseres mens nettsiden opplever tekniske problemer, som ellers ikke ville ha blitt akseptert;
 • Påvirkende tipping; (påvirkende tipping er en handling, forbudt av Mr Ringo, der en kunde eller parter som opptrer i tilknytning til en kunde, kan påvirke utfallet av en kamp eller en hendelse - direkte eller indirekte);
 • Syndikattipping; (syndikattipping er en handling, forbudt av Mr Ringo, der en kunde, eller parter som opptrer i tilknytning til en kunde, unngår reglene hos Mr Ringo - direkte eller indirekte);
 • Et resultat er blitt påvirket av kriminelle handlinger - direkte eller indirekte;
 • En offentlig kunngjøring har skjedd i tilknytning til innsatsen som vesentlig endrer oddsen;
 • For forhåndstipping:
 • Spill som foretas etter at begivenheten er startet;
 • Spill som foretas etter at en beslektet begivenhet er i gang og der forholdene kunne ha blitt endret på en direkte eller udiskutabel måte.
 • For live-tipping:
 • Spill som foretas ved feil pris på grunn av forsinket eller manglende "live"-dekning;
 • Spill som foretas på spesifikke tilbud etter at disse har skjedd, eller ellers etter en hendelse som normalt anses som førende for utfallet som har skjedd eller skjer (dvs. spill plassert på tilbud som totalt antall mål scoret eller neste mål mens en straffe tas, eller har blitt tildelt);
 • Spill som foretas på odds som representerer et annet resultat enn det reelle;
 • Spill som mottas etter at resultatet av hendelsen er avgjort.

5.6 I tilfelle feil priser ble tilbudt under live-tipping, forårsaket av en eller annen feil, forbeholder Mr Ringo seg retten til å endre prisen(e), selv etter at spillet er ferdig.

5.7 Et spill kan og vil i såfall bli erklært ugyldig med en odds på 1,00. I en kombinasjon/multispill angis oddsen for den kansellerte hendelsen til 1,00 og totaloddsen for kupongen justeres i henhold til dette. Kombinasjonsspill kan fremdeles vinnes dersom resten av spillene også vinnes. Ved tekniske problemer i å annullere et spill, forbeholder selskapet seg retten til å trekke eventuelle ugyldige gevinster fra kundens saldo.

5.8 Om inte annat föreskrivs - i undantagen nedan, i vadslagningserbjudandet eller i de speciella reglerna för varje sport - så är principen “alla vad fryses” tillämplig för alla vad. Det betyder, att den idrottsman (eller lag, etc.), På vilken/vilket ett vad har slagits, inte kan deltaga - oavsett orsaken - så ska vadet betraktas som förlorat om evenemanget äger rum. Vad kommer att deklareras såsom ogiltigt bara i exceptionella fall. I synnerhet i följande fall:

 • Evenemanget /turneringen annulleras eller förklaras ogiltigt.
 • Evenemanget /turneringen avbrytes eller återupptas mer än 36 timmar efter den ursprungliga starttidpunkten.
 • Vad på Inbördes Möte (H2H) Om en eller fler deltagare avbryter innan de har påbörjat evenemanget/ turneringen.
  • 5.9 Mr Ringo ska inte hållas skadesståndsansvarig för korrekthet, fullständighet eller uppdatering av de informationstjänster som levereras, dvs. liveresultat och resultatmeddelanden som sänts via e-post. Insatsen är uteslutande det belopp som har bekräftats och registrerats av bolaget. Om det felaktiga evenemanget/marknaden annulleras så är alla vad ogiltiga och oddset satt till 1,00.

   5.10 Mr Ringo accepterar de resultat som har uppnåtts på spelfält eller plattform. Resultat som härrör från disciplinära åtgärder i en idrottsdomstol eller annan domstol kommer inte att accepteras. Om idrottens lagar har åsidosatts, så förbehåller sig bolaget rätten att frysa alla vinster och innehålla betalning(ar). Detta gäller också för livevadhållningsevenemang.

   5.11 Vinster betalas ut upp till en maximigräns. Om Kunden placerar ett vad och dess betalning överskrider den maximala vinstgränsen, så är Mr Ringo inte skadeståndsansvarig för överskjutande belopp. I sådana fall ska utbetalning av vinsterna reduceras på motsvarande sätt. Detta gäller även om Mr Ringo inte har varnat vadslagaren för möjliga överskott i vinstgränserna när vadet placeras. Den maximala vinstgränsen är 200000Nkr eller motsvarande per Kund och vecka. Mr Ringo förbehåller sig rätten att bestämma olika vinstgränser för enskilda spelare.

   5.12 Insatsgränser är de maximalt accepterbara insatserna för ett evenemang och kupongkombination. Att placera samma vad flera gånger för att överskrida insatsgränsen kommer att betraktas såsom bedrägeri från Bolaget och Mr Ringo förbehåller sig rätten att annullera alla de respektive vaden/insatserna/kupongerna.

   5.13 Insatser sätts av en enskild Kund, med undantag för begränsningen av vinstgränsen I enlighet med beräkningen av vinst och möjliga insatsgränser. Alla insatser ska ha täckning i Kundens kontosaldo, i annat fall kommer inte insatsen att tillåtas.

   5.14 För att undvika att ett vad inte ska acceptera på grund av oddsförändringar, så uppdaterar systemet automatiskt Oddsen inte kupongen bekräftas och Kunden bör kontrollera de senaste oddsen på vadslagningskupongen innan hen bekräftar vadet.

   5.15 Kunden må inte kombinera relaterade vad på samma evenemang (“relaterade vad” är två eller flera olika vad som har relaterade ovissheter).

   5.16 Sportvadhållningens insatsenhet är 2Nkr och kan också spelas i multiplar därav. Minimiinsatsen vid Sportvadhållning är 2Nkr.

   5.17 Om saldot på ett konto inte erbjuder full täckning och skillnaden inte sänds in i tillräcklig tid, så kan erbjudanden om att placera vad bara accepteras av bolaget i den order de mottas och så länge att vadhållningskontot för varje enskilt vad är helt täckt. Om insatsen för ett vad är endast partiellt täckt av saldot på ett konto, så anses vadet ha placerats med en insats som motsvarar det återstående saldot på kontot.

   5.18 Livevadhållning avstäms med hjälp av bolagets egna statistik, som baseras på den verkliga spelordningen. Om inte annat anges, så kommer alla vad på “Icke-spel” att vara ogiltiga.

   5.19 Systemvadhållning

   • 5.19.1 Vid Förmatch- och Livevadhållning så är det möjligt att kombinera upp till åtta (8) olika vad på en enda kupong. Baserade på dessa åtta (8) val kan du använda kombinationer av singlar, dubblar, tripplar, etc.
   • 5.19.2 Det är möjligt att inkludera en eller flera matcher såsom "bankirer", vilket betyder att de utvalda Matcherna/evenemangen kommer att inkludera i alla kuponger.

   5.19.3 Systemnamn och beskrivning

   • En ‘Trixie’ är en kombination, som innehåller 1 trippel och 3 dubbla från ett urval av tre matcher.
   • En ‘Yankee’ är en kombination, som innehåller 1 kvartett, 4 tripplar och 6 dubbla från ett urval
   • Ett ‘Patent är en kombination, som innehåller 1 trippel, 3 dubbla och 3 enkla från ett urval av tre matcher.
   • En ‘Canadian’ (också känd som ‘Super Yankee’) är en kombination, som innehåller 1 kvintett, 4 kvartetter, 10 tripplar och 10 dubbla från ett urval av fem matcher.
   • En ‘Heinz’ är en kombination, som innehåller 1 sextett, 6 kvintetter, 15 kvartetter, 20 tripplar och 15 dubbla från ett urval av sex matcher.
   • En ‘Super Heinz’ är en kombination, som innehåller 1 septett, 7 sextetter, 21 kvintetter, 35 kvartetter, 35 tripplar och 21 dubbla från ett urval av sju matcher.
   • En ‘Goliath’ är en kombination, som innehåller 1 oktett, 8 septetter, 28 sextetter, 56 kvintetter, 70 kvartetter, 56 tripplar och 28 dubbla från ett urval av åtta matcher.

   Kasino, Livekasino och Allmänna Spelregler

   6.1.1 Kasinospel tillhandahålls till Mr Ringo från de följande leverantörerna:

   • Net Entertainment
   • Microgaming
   • TAIN
   • Betting Promotion
   • Play´n Go

   Alla vad som placeras på Kasinot överförs till servrarna hos Net Entertainment, Microgaming eller TAIN, beroende på hos vilken spelleverantör som vadet placeras. Mr Ringo är licensierad av Kasinospelsleverantörerna att representera, främja och marknadsföra Kasinospelen. Mr Ringo mottager, upprätthåller och utbetalar medel i relation till en Kontoinnehavare med syftet av utföra transaktioner och avstämningar inom KASINOT.

   6.1.2 Mr Ringo accepterar och erkänner skadeståndsanspråk för transaktioner som utförs till, från och/eller med Kasinot enbart för betalningsmedel som har mottagits, hållits och/eller betalts till och/eller från ett Konto hos Mr Ringo i samband med arrangemanget med Kasinospelsleverantörerna.

   6.1.3 Alla Kasinospel är högst trovärdiga och verifierade från auktoriteter för att undvika potentiella aktioner från hackare. Dock, tekniska kryphål som inte har rapporterats till vårt bolag kan ge vissa användare möjlighet att dra fördelar från sådana kryphål. Irreguljära vinster eller vadslagningsmönster kommer att undersökas och Mr Ringo förbehåller sig rätten att konfiskera eventuella vinster gjorda från sådana mönster.

   6.1.4 Kasinospel ger en låg vinstmarginal, till kundens fördel. Dessutom, så må bonusar delas ut och ytterligare bolagets marginaler. Om bonusregler felstavas eller utelämnas av någon Kund som tar fördel av att handla med en bedräglig attityd, ensam eller som ett syndikat, så förbehåller sig Mr Ringo rätten att konfiskera eventuella vinster gjorda från sådana mönster.

   6.1.5 Härmed instämmer du att om du vinner en jackpott på 100000Nkr eller högre (eller motsvarigheten i andra valutor) på ett kasinospel som erbjudes av Mr Ringo, så kan vinsterna delas ut först när Kasinoleverantörer verifierar och accepterar det.

   6.1.6 Mr Ringo har försäkrat Jackpottar med Kasinoleverantörerna, och därför utbetalas alla vinster genom de globala potterna. För att undvika missförstånd, så kommer Kunden att erhålla vinsterna så snart som Kasinoleverantören har överfört relevanta medel till Mr Ringo.

   6.1.7 Den minimala kasinoinsatsen är 1Nkr . Dock förekommer att en del kasinospel har en minimiinsats som är högre än 1Nkr .

   6.1.8 Åtkomsten till några få spel må vara begränsad.

   6.1.9 Mr Ringo är inte skadeståndsskyldig i någon tvist rörande Immateriella rättigheter knutna till Kasinospelen.

   6.1.10 Regler för specifika spel finns i det särskilda området för varje spel.

   6.2 Livekasinoregler

   6.2.1 Livekasinospel tillhandahålls till Mr Ringo från de följande leverantörerna:

   • Microgaming
   • Net Entertainment
    • Alla vad som placeras på Livekasinot överförs till servrarna hos de ovannämnda leverantörerna beroende på hos vilken spelleverantör som vadet placeras. Mr Ringo är auktoriserad av de ovannämnda leverantörerna att representera, främja och marknadsföra tjänster från Livekasinot, samt att mottaga, hålla och utbetala medel I relation till en Kontoinnehavare med syftet av utföra transaktioner och avstämningar inom Livekasinot.

     6.2.2 Livekasino är en extern tjänst. Den varken hanteras eller kontrolleras av Mr Ringo.

     6.2.3 Mr Ringo accepterar och erkänner skadeståndsanspråk för transaktioner som utförs till, från och/eller med Kasinot enbart för betalningsmedel som har mottagits, hållits och/eller betalts till och/eller från ett Konto hos Mr Ringo i samband med arrangemanget med Livekasinoleverantörerna.

Sports Rules

Sportsregler

7.1 Øvrig

7.1.1 Endring av arena. For alle lagsporter: dersom den planlagte arenaen endres etter at markedet er åpnet, blir alle spill annullert kun hvis den nye arenaen er hjemmebanen til det opprinnelige bortelaget. For alle kategorier eller markeder annet enn lagidretter: dersom den planlagte arenaen endres etter at markedet er åpnet, vil alle spill være gjeldende. Dersom det er en endring i typen av planlagt overflate etter at markedet er åpnet, vil alle spill gjelde.

7.1.2 Dødt løp. For hvert spill med et relevant vinnerutvalg vil innsatsen først reduseres ved å multiplisere det med summen av antall vinnere, delt på antall faktiske vinnere (dvs. innsatsen multipliseres med (antall forventede vinnere/antall faktiske vinnere)). Gevinstene betales deretter til vellykkede spillere på denne "reduserte innsatsen" (redusert innsats multiplisert med omsatt kurs). For eksempel, anta at det er dødt løp for førsteplassen mellom tre hester. "Kunde A" har satset på en av vinnerne med en innsats på 300 med omsatt kurs på 4,0. Når hendelsen er avgjort blir innsatsen (300) multiplisert med 1/3 (dvs. antall forventede vinnere (1) delt på antall faktiske vinnere (3)) for å beregne den reduserte innsatsen (100). Vinneren mottar deretter den omsatte oddsen (4,0) multiplisert med den reduserte innsatsen (4 x 100 = 400). I dette eksemplet er kunde A sin nettogevinst på 100 (400 utbetaling på hundre minus den opprinnelige innsatsen på 300).

7.1.3 Mistenkte uregelmessigheter: Mr Ringo kan holde tilbake betalinger til en etterforskning har funnet sted av et relevant organ/en uavhengig autoritet, når et spill eller en sportsbegivenhet inneholder mistenkte uregelmessigheter.

7.1.4 Menneskelig feil/systemproblemer: Dersom et spill aksepteres til en pris som er vesentlig forskjellig fra de som er tilgjengelige i det generelle markedet ved tidspunktet spillet ble plassert, eller klart uriktig gitt sjansen for at hendelsen skjer, vil Mr Ringo annullere alle slike spill.

7.1.5 Flere spill: et kombinasjonsspill består av en rekke forskjellige valg i ett enkelt marked. Mr Ringo forbeholder seg retten til ikke å godta visse kombinasjonsspill. Dersom et kombinasjonsspill inneholder et utvalg som blir annullert vil oddsen for dette utvalget settes til 1, for eksempel for spillobjekt A med odds 2,00 og spillobjekt B med odds 1,5, vil totaloddsen være på 3,00. Dersom spillobjekt B annulleres blir oddsen satt til 1,00 og kupongen avgjøres som følger: spillobjekt A 2,00 x spillobjekt B 1,00 = 2,00

7.1.6 Outright-spill/fremtidig spill: Ved plassering av fremtidige spill blir ingen innsatser refundert på deltagere som ikke deltar eller som trekker seg fra arrangementet. Ved flere vinnere vil regelen om dødt løp gjelde. Dersom arrangementet eller turneringen ikke fullføres annulleres alle spill dersom en offisiell avgjørelse annonseres.

7.1.7 Utsatte/avbrutte kamper: Dersom en kamp ikke starter på planlagt startdato/tid eller starter men senere utsettes og ikke fullføres innen 48 timer etter planlagt sluttdato, vil alle uavgjorte innsatser annulleres og oddsen settes til 1,00.

7.1.8 Asiatisk handikap. Avgjorte utfall. Fem ulike avgjorte utfall benyttes: Vinner, tap, uavgjort, halv vinner, halv tap. Halv vinner/tap referer til et asiatisk handikap eller over/under der linjen inkluderer en kvart (0,25, 0,75, 1,25, 1,25 osv).

Eks: dersom et spill plasseres på over 2,25, vil halvparten av innsatsen plasseres på over 2 og halve plasseres på over 2,5. Dersom spillet ender med nøyaktig 2 mål (1-1, 2-0 eller 0-2) blir innsatsen plassert på over 2 avgjøres som uavgjort og innsatsen plassert på over 2,5 avgjøres som tap. Dette kalles halvt tap. Dersom spillet ender med mer enn to mål blir spillet avgjort som vinner eller hvis det ender med mindre enn to mål blir spillet avgjort som tap.

Eks: dersom et spill plasseres på over 2,75, blir halvparten av innsatsen plassert på over 2,5 og halvparten av innsatsen plasseres på over 3. Dersom spillet ender med nøyaktig tre mål (2-1, 3-0, 1-2 eller 0-3), vil innsatsen plassert på over 2,5 avgjøres som vinner og innsatsen plassert på over 3 avgjøres som uavgjort. Dette kalles halv vinner. Dersom spillet ender med mer enn tre mål blir innsatsen avgjort som vinner eller dersom det ender med mindre enn tre mål avgjøres innsatsen som tap.

7.1.9 Visningsmodus av handikapmarkeder

Handikaplinjen (grensen) som vises i handikapmarkedet (uavhengig av om det er et marked med toveis- eller treveisalternativ) refererer det til laget som er opplistet som hjemmelag.

Eks 1:
Handikappoeng 25,5
Hjemmelaget har en fordel på 25,5 poeng og bortelaget har en ulempe på -25,5 poeng

Eks 2:
Europeisk handikap 0:1
Hjemmelaget har en ulempe på 1 mål
Uavgjort refereres til hjemmelagets handikap
Bortelaget har en fordel av 1 mål

Soccer And Tennis

FOTBALL

 • Alle markeder (bortsett fra pause, første halvdel, overtid og straffekonkurranse) betraktes kun ved fulltid.
 • Dersom en kamp avbrytes og fortsettes innen 48 timer etter opprinnelig avspark blir alle innsatser avgjort i henhold til sluttresultater. Ellers annulleres alle uoppgjorte veddemål.
 • Vanlig 90 minutter: Markedene er basert på sluttresultatet etter 90 minutters spill, med mindre annet er angitt. Dette inkluderer tillagt tid for skader eller stopp i spillet, men inkluderer ikke ekstraomganger eller straffesparkkonkurranse.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom det respektive markedet forblir åpent når følgende hendelser inntreffer: mål, rødt eller gult kort og straffer, forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom markedet ble åpnet med et manglende eller feil rødt kort forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom odds ble tilbudt med feil kamptid (mer enn 5 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom feil stilling er angitt blir alle markeder annullert i den tiden den feilaktige stillingen ble vist.
 • Dersom en kamp forstyrres eller utsettes og ikke fortsettes innen 48 timer etter opprinnelig avspark, annulleres alle respektive veddemål.
 • Dersom lagnavnene eller kategorien vises feil forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.

Booking-markeder

 • Gult kort teller som 1 kort og rødt eller gul-rødt kort teller som 2. Det andre gule kortet som fører til et gult-rødt kort betraktes ikke. Som en konsekvens av dette kan ikke en spiller forårsake mer enn 3 kort.
 • Oppgjør foregår i henhold til alle tilgjengelige bevis på pådratte kort i løpet av ordinært 90 minutters spill.
 • Kort som vises etter kampen betraktes ikke.
 • Kort for ikke-spillere (spillere som er byttet ut, managere, spillere på benken) betraktes ikke.

Bookingpoeng-markeder

 • Gult kort teller som 10 poeng og rødt eller gult-rødt kort teller som 25. Det andre gule kortet til en spiller som fører til gult-rødt kot betraktes ikke. Som en konsekvens av dette kan ikke en spiller forårsake mer enn 35 booking-poeng.
 • Oppgjør foregår i henhold til alle tilgjengelige bevis på pådratte kort i løpet av ordinært 90 minutters spill.
 • Kort som vises etter kampen betraktes ikke.
 • Kort for ikke-spillere (spillere som er byttet ut, managere, spillere på benken) betraktes ikke.

Corner-markeder

 • Cornere som tildeles men som ikke tas betraktes ikke.

Neste målscorer

 • Selvmål betraktes ikke ved oppgjør av neste målscorer og ignoreres.
 • Alle spillere som har tatt del i kampen siden avspark eller forrige mål betraktes.
 • Alle spillere som for øyeblikket deltar er opplistet. Dersom en spiller som ikke er opplistet scorer mål vil alle veddemål på opplistede spillere være gyldig.
 • Markedet avgjøres basert på TV-innlegg og statistikk som tilbys av Press Association med mindre det finnes tydelig bevis på at denne statistikken ikke er korrekt.

Målscorer

 • Selvmål betraktes ikke ved oppgjør av målscorer og ignoreres.
 • Alle spillere som har tatt del i kampen siden avspark eller forrige mål betraktes. Dersom en spiller som ikke er opplistet scorer mål vil alle veddemål på opplistede spillere være gyldig.
 • Dersom en kamp ikke er fullført innen 48 timer etter opprinnelig avspark, annulleres alle veddemål; selv på spillere som allerede har scoret.
 • Markedet avgjøres basert på TV-innlegg og statistikk som tilbys av Press Association med mindre det finnes tydelig bevis på at denne statistikken ikke er korrekt.

TENNIS

GENERELLE REGLER

 • Ved walk over eller dersom en spiller trekker seg blir alle uoppgjorte veddemål annullerte.
 • Ved eventuelle forsinkelser (regn, mørke, osv.) vil alle markeder forbli uoppgjorte og tradingen fortsetter så snart kampen fortsetter.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling som har betydelig påvirkning på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom spilleren/laget vises feil forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom en spiller trekker seg vil alle uoppgjorte markeder annulleres.
 • Dersom kampen avgjøres ved 'match tie-break' blir det ansett å være det tredje settet.
 • Alle 'tie-break' eller 'match tie-break' teller som 1 spill.

Basketball And Boxing

BASKETBALL

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom en kamp forstyrres eller utsettes og ikke fortsettes innen 48 timer fra opprinnelig kampstart annulleres alle veddemål.
 • Dersom odds ble tilbudt med feil kamptid (mer enn 2 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling som har betydelig påvirkning på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.

American And Australian Rules Football

AMERIKANSK FOTBALL

GENERELLE REGLER

 • Ved eventuelle forsinkelser (regn, mørke, osv.) vil alle markeder forbli uoppgjorte og tradingen fortsetter så snart kampen fortsetter.
 • Markeder betrakter ikke overtid med mindre annet er angitt.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling som har betydelig påvirkning på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom odds ble tilbudt med feil kamptid (mer enn 89 sekunder), forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom feil stilling vises forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål for dette tidsintervallet.
 • Dersom lagene vises feil forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Ved avbrutte eller utsatte kamper annulleres alle markeder med mindre kampen fortsetter i samme ukentlig NFL-plan (torsdag-onsdag lokal tid).

Ice Hockey And Bandy

ISHOCKEY

GENERELLE REGLER

 • Alle markeder (bortsett fra perioder, overtid og straffekonkurranser) betraktes ved ordinær tid med mindre noe annet nevnes i markedet.
 • Dersom en kamp avbrytes og fortsettes innen 48 timer fra opprinnelig start blir alle åpne innsatser avgjort ved sluttresultat. Alle uoppgjorte veddemål annulleres.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom markedet forblir åpent når følgende hendelser inntreffer: mål og straffer, forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom odds ble tilbudt med feil kamptid (mer enn 2 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom feil stilling vises forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål for dette tidsintervallet.
 • Dersom en kamp avbrytes og fortsettes innen 48 timer fra opprinnelig start blir alle veddemål annullert.

Baseball

BASEBALL

GENERELLE REGLER

 • Mulige ekstraomganger anses ikke i noen av markedene bortsett fra "Hvem scorer det X. poenget" og "Hvilket lag når først X poeng" eller dersom annet er angitt.
 • Navnene på markedene reflekterer ikke de faktiske begrepene som benyttes i baseball. Vennligst merk følgende ordliste for faktiske begreper som benytter i baseball:

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Alle markeder avgjøres i henhold til sluttresultat etter 9 omganger (8½ omganger dersom hjemmelaget leder på dette tidspunktet).
 • Dersom en kamp avbrytes eller annulleres og ikke kan fortsette samme dag annulleres alle uoppgjorte markeder.
 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling eller ukorrekt kampstatus som har betydelig påvirkning på prisene forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.

Handball

HÅNDBALL

GENERELLE REGLER

 • Alle markeder (bortsett fra pause, første halvdel, hvem får det X. målet og hvilket lag er først til X mål) avgjøres ved fulltid.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom en kamp avbrytes eller annulleres og ikke kan fortsette innen 48 timer innen opprinnelig avkast vil alle uoppgjorte markeder annulleres.
 • Dersom odds ble tilbudt med feil kamptid (mer enn 3 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling eller ukorrekt kampstatus som har betydelig påvirkning på prisene forbeholder vi oss retten til å annullere alle innsatser.

Volleyball

VOLLEYBALL

GENERELLE REGLER

 • Dersom kampen ikke fullføres blir alle uoppgjorte markeder annullerte.
 • 'Golden set' betraktes ikke i noen av de nevnte markedene.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom en kamp avbrytes eller annulleres og ikke fortsettes innen 48 timer innen opprinnelig kampstart blir alle uoppgjorte markeder annullerte.
 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling eller ukorrekt kampstatus som har betydelig påvirkning på prisene forbeholder vi oss retten til å annullere alle innsatser.

Beach Volleyball

STRANDVOLLEYBALL

GENERELLE REGLER

 • Dersom kampen ikke fullføres blir alle uoppgjorte markeder annullerte.
 • 'Golden set' betraktes ikke i noen av de nevnte markedene.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom en kamp avbrytes eller annulleres og ikke fortsettes innen 48 timer innen opprinnelig kampstart annulleres alle uoppgjorte markeder.
 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling eller ukorrekt kampstatus som har stor betydning for prisene forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom et lag trekker seg blir alle uoppgjorte markeder annullerte.

Motorsports

MOTORSPORT

GENERELLE REGLER

 • Dersom en konkurrent ikke starter løpet blir alle veddemål i 'Head to head'-markedet annullerte.
 • Dersom en konkurrent går ut under løpet vil 'Head to head'-veddemål bli stående. Den best plasserte føreren vinner.
 • Dersom begge konkurrentene er ute av løpet i samme runde blir alle veddemål i 'Head to head'-markeder annullerte.

Futsal And Cycling

FUTSAL

GENERELLE REGLER

 • Alle markeder (bortsett fra pause, første halvdel, overtid og straffekonkurranse) betraktes kun ved fulltid.
 • Dersom en kamp avbrytes eller annulleres og ikke fortsettes innen 48 timer innen opprinnelig kampstart vil alle åpne veddemål betraktes ved fulltid. Eventuelle uoppgjorte veddemål annulleres.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom markedet forblir åpent etter at følgende hendelser inntreffer: mål, rødt eller gul-rødt kort og straffer, forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom markedet ble åpnet med et manglende eller feil rødt kort forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom odds ble tilbudt med feil kamptid (mer enn 2 minutter), forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom feil stilling er angitt blir alle markeder annullert i den tiden den feilaktige stillingen ble vist.
 • Dersom en kamp forstyrres eller utsettes og ikke fortsettes innen 48 timer etter opprinnelig avspark, annulleres alle respektive veddemål.
 • Dersom lagnavnene eller kategorien vises feil forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.

Badminton

BADMINTON

GENERELLE REGLER

 • Dersom en kamp ikke fullføres annulleres alle uavgjorte markeder.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom en kamp forstyrres eller utsettes og ikke fortsettes innen 48 timer etter opprinnelig start annulleres alle veddemål.
 • Dersom markedene forblir åpne med feil stilling som har betydelig påvirkning på prisene, forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.

Rugby And Cricket

RUGBY

GENERELLE REGLER

 • Alle markeder (bortsett fra pause, første halvdel, overtid og straffekonkurranser) betraktes kun ved ordinær tid.
 • Dersom en kamp forstyrres eller utsettes og ikke fortsettes innen 48 timer etter opprinnelig start blir alle veddemål annullerte.
 • Vanlig 80 minutter: Markedene er basert på sluttresultatet etter 80 minutters spill, med mindre annet er angitt. Dette inkluderer tillagt tid for skader eller stopp i spillet, men inkluderer ikke straffesparkkonkurranse eller sudden death.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom markedet forblir åpent etter at følgende hendelser har inntruffet: målendring eller rødt kort, forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom markedet ble åpnet med manglende eller feil rødt kort forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom odds ble tilbudt med feil kamptid (mer enn 2 minutter) forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom en kamp forstyrres eller utsettes og ikke fortsettes innen 48 timer etter opprinnelig start annulleres alle veddemål.
 • Dersom lagnavnet eller kategori vises feil forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.

Darts And eSports

DARTS

GENERELLE REGLER

 • Dersom en kamp ikke fullføres annulleres alle uoppgjorte markeder.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling som har betydelig påvirkning på prisene forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom spillerne/lagene vises feil forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom en kamp ikke fullføres annulleres alle uoppgjorte markeder.

Snooker

SNOOKER

GENERELLE REGLER

 • Dersom en spiller trekker seg eller blir disket annulleres alle uoppgjorte markeder.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom markedet forblir åpent med feil stilling som har betydelig påvirkning på prisene forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom spillerne/lagene vises feil forbeholder vi oss retten til å annullere alle veddemål.
 • Dersom en kamp ikke fullføres annulleres alle uoppgjorte markeder.

Golf

GOLF

GENERELLE REGLER. REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom en spiller trekker seg uten å ha slått et slag i en spesifikk runde annulleres alle veddemål på det relevante markedet.
 • Dersom en spiller ikke fullfører en runde uten å ha trukket seg eller blitt disket annulleres alle veddemål.
 • Enhver spiller som trekker seg eller som diskes etter å ha spilt et slag i en spesifikk runde fastsettes som taper forutsatt at minst en annen spiller fullfører samme runde.
 • Dersom ingen av spillerne fullfører runden annulleres alle veddemål.

GOLF ANNET

 1. 'Outright'-tipping. Omkamp avgjør vinneren av en golfturnering, hvis dette er nødvendig. En spiller anses å ha spilt så snart han/hun har slått ut fra tee. Dersom en spiller trekker seg etter å ha slått ut fra tee, tapes innsatsen. Veddemål på spillere som trekker seg før starten av turneringen annulleres.
 2. Forkortede turneringer. Dersom turneringen forkortes, for eksempel på grunn av dårlig vær, blir veddemål avgjort så lenge det foreligger et offisielt turneringsresultat (i henhold til turneringsreglementet, for eksempel minst 54 hull spilt i en PGA-turnering) uavhengig av antall runder som er spilt. Dersom turneringen avlyses annulleres alle veddemål utført etter den siste fullførte runden.
 3. 'Head to head' og '3-way'. Dersom en spiller misser cut anses motstanderen som vinner selv om motstanderen diskes senere i konkurransen. Dersom begge spillere har misset cut vil den laveste poengsummen vinne. Dersom begge spillere i 'head to head' har samme poengsum annulleres alle veddemål med mindre et uavgjortresultat tilbys. Dersom alle tre spillere i en '3-way' har samme poengsum gjelder 'dead heat'-regelen. Resultater fra omkamper inkluderes ikke i 'head to head'. Dersom en spiller ikke slår ut fra tee annulleres alle veddemål.
 4. 'Making the cut'. For at veddemål skal være gyldige må den navngitte spilleren spille 36 hull (eller 54 eller 72 hull dersom cuten gjøres på dette punktet). En spiller anses for å ha klart cut dersom han/hun kvalifiserer til å spille i runden etter cut er gjort selv om spilleren velger å ikke gjøre dette. Dersom spilleren ikke kvalifiserer til å gjøre dette selv om reglene for cut er endret i løpet av turneringen, anses spilleren for å ha misset cut.
 5. 'Match play'. Veddemål avgjøres i henhold til offisielle turnerings- og kampresultater. Dette gjelder også når en kamp avsluttes tidlig, enten ved avtale mellom spillerne eller ved skade. Når en kamp avsluttes før 18 hull er spilt avgjøres markeder som for eksempel 'match score' som om de gjenværende hullene er uavgjort. En spiller som er 2 up ved det 13. hullet når kampen avsluttes vil for eksempel anses for å ha vunnet 2 og 1 (ved det 17. hullet). Veddemål på ufullførte enkelthull annulleres.

Wintersports

VINTERSPORT

GENERELLE REGLER

 • Alle veddemål avgjøres i henhold til de offisielle resultatene/rangeringene fra det Internasjonale Skiforbundet (FIS), det Internasjonale Skøyteforbundet (ISU), det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU), den Olympiske Komite eller andre offentlige organer som anses for å ha slik myndighet for konkurranser. Påfølgende diskvalifikasjoner og/eller ankesaker påvirker ikke veddemål.

REGLER FOR OPPGJØR OG KANSELLERING

 • Dersom et spesifikt arrangement avlyses eller utsettes annulleres alle veddemål med mindre (a) arrangementet fullføres ved samme arena innen 7 dager etter det offisielle, planlagte avslutningstidspunktet; eller (b) avgjøres av det aktuelle offentlige organet.
 • Veddemål på deltakere som tar del i kvalifisering for spesifikke arrangementer men som ikke kvalifiserer seg for hovedrunden(e) anses som tapere.
 • For 'head-to-head'-veddemål (H2H) må begge konkurrentene forlate startstreken/porten for at veddemålet skal være gyldig. Dersom en deltaker diskes eller av en eller annen grunn ikke fullfører løpet, anses den andre deltakeren som vinner. En skiløper kan kun anses som vinner hvis vedkommende er opplistet i den offisielle løpsklassifiseringen (i slalåm eller storslalåm må for eksempel begge omgangene fullføres, som angitt i konkurransereglene).

ANNEN VINTERSPORT

Disse reglene omfatter alpint, langrenn, skiskyting, kombinert, skøyter, hopp, snowboard, fristil, bob, aking, skeleton og andre grener i vinter-OL som ikke er oppført under spesifikke sportsregler.

 1. Utsatte arrangementer. Dersom et arrangement er utsatt er veddemål gyldige inntil arrangementet fullføres, kanselleres eller etter 7 dager. Ved VM og OL vil imidlertid veddemål være gyldige helt til arrangementet gjennomføres, uavhengig av om dette er etter at det har gått 7 dager. Veddemål annulleres kun dersom arrangementet kanselleres permanent.
 2. Skihopp. Begge deltakere i en 'head-to-head' må kvalifisere seg for og starte i løpet for at veddemål skal være gyldige. Merk at så snart en konkurrent er kvalifisert, er ett gyldig hopp nok til å oppnå et resultat i konkurransen.
 3. Skiløp. Veddemål er gjeldende selv dersom arrangementet har en annen distanse enn det som opprinnelig var planlagt. Veddemål er gyldige så lenge resultatene er offisielle.
 4. Kombinert. Begge deltakere må starte i begge grenene i konkurransen (skihopp og langrenn) og minst en deltaker må oppnå et resultat (fullføre konkurransen) for at veddemål skal være gyldige.

Politics

POLITIKK

GENERELLE REGLER

De offisielle valgresultatene benyttes til alle veddemål og rundes nedover til én desimal ved behov. Dersom to eller flere deltakere oppnår nøyaktig samme resultat i henhold til ovenstående, anses objektet å være uavgjort uavhengig av antall faktiske stemmer og utbetales i henhold til 'head to head', '3 way' eller 'outright'-regler.

Miscellaneous

Miscellaneous

Exceptional Circumstances

If a game is miscarried, and/or aborted, then any wager shall be returned to the player. This does not override any special circumstances involving various sports betting (both pre-game and live game betting).

Players have the right to close their account at any time. This can be completed by following the procedure for permanent self exclusion, or contacting our Support team who will assist and guide in the closing of accounts. Once an account is closed you will be removed from any mailing lists, and advertising mailers.

There are various protection mechanisms in place, to protect the player. These are:

 • The ability to set limits on wagers and losses.
 • The ability to set a limit on session time (play time).
 • Setting a cool-off period.
 • Setting a permanent exclusion.
All of these procedures can be completed in the “My Account” area, or by contacting Support who will assist.

Gambling l kan være avhengighetsdannende

18+ Logo

Mindreårig gambling er en forbrytelse